นายสมพงษ์  สีดา

ผู้อำนวยการกองช่าง

 


นางสาวนิภาดา  ภูวิชัย

เจ้าพนักงานธุรการ


นายนิเวศน์   เชื้อฉุน

นายช่างโยธา


นางสาวสุมาลี  มาศงามเมือง

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ


นายประเชิญ  วิเชียรเพริศ

ผช.นายช่างสำรวจ


นางบุญลือ  ทัพภูเดช

คนงานทั่วไป


นายศิริศักดิ์  ไชยชาติ

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวรัชนก  พัสดร

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายไพบูลย์  พงษ์สิงห์

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเส็ง ศรีชะตา

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสายันต์ ศรเสนา

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายปริญญา นาสุบิน

พนักงานจ้างเหมาบริการ


- ว่าง -

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :