วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายปรีชา  ศรีจินดา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563  โดยมีนายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในพื่นที่อำเภอฆ้องชัย ช่วงเช้าจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี  และศิริมงคลของชาวอำเภอฆ้องชัย อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายปรีชา  ศรีจินดา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนายศิวัชฐ์  ระวังกุล นายอำเภอฆ้องชัย เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อำเภอฆ้องชัย ช่วงเช้าจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพวงมาลา กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลฯ ช่วงค่ำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกฯ 

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 สภาเด็กและเยาวชนตำบลฆ้องชัยพัฒนาร่วมกับเทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา  ได้จัดทำโครงการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) การป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจและการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  โดย นายปรีชา  ศรีจินดา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายสภาเด็กและเยาวชนตำบลฆ้องชัยพัฒนา จากโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม จำนวน 60 คน  ณ ห้องประชุมฆ้องคำ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เนื้อหาอื่นๆ...

หมวดหมู่รอง

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :