วันที่ 12 สิงหาคม 2563  นายปรีชา  ศรีจินดา นายกเทศมนตรีตำบลฆ้องชัยพัฒนา  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ที่ว่าการอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  กิจกรรมภาคเช้า ได้ทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร  กิจกรรมภาคค่ำ จุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราชฎร

12--637
12--635
12--63
12--636
12--631
12--632
12--633
12--630
12--635
12--634
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

: การป้องกันการทุจริตเทศบาล :

: ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน :

: ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) :